logo pelikaan met tekst

 

 

Stichting De Paarse Pelikaan blijft gestaag groeien. Daarom zijn wij opnieuw op zoek naar zzp-ers die ons team willen komen versterken.

Wij bieden in regio Gooi en Vechtstreek ambulante hulp aan mensen die in een urgente problematische thuissituatie zitten. Daarvoor zoeken we allround maatschappelijk werkers maar ook mensen die een bepaald specialisme in het team kunnen inbrengen. Bijvoorbeeld mensen met ervaring op het gebied van verslavingszorg, psychiatrie en financiën/schuldhulpverlening.

Woon je in de regio, ben je geïnteresseerd en ben je voor meer dan 10 uur in de week beschikbaar? Stuur dan een mail naar info@paarse-pelikaan.nl met in het kort je motivatie en CV. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier voor onze laatste nieuwsbrief.

Onze brochure:

Klik op deze link om de presentatie te downloaden (PDF, Onbekend)

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Onze maatschappij is zo ingericht dat iedere burger geacht wordt de wet te kennen. ‘Eigen verantwoordelijkheid’ is een leidend principe. Maar als burgers om wat voor reden die verantwoordelijkheid niet kunnen (blijven) dragen, gaan hun problemen vaak een heel eigen leven leiden en verliezen ze alle grip op hun dagelijks bestaan. Zulke mensen lopen vaak keihard aan tegen gemeenten en (hulpverlenende) instanties die uitgaan van ‘eigen kracht’ terwijl zij zichzelf ontkracht en machteloos voelen. De medewerkers bij gemeenten en andere instanties die naar eer en geweten deze mensen van dienst proberen te zijn stoten zich aan dezelfde steen en zo ontstaat er een patstelling van „hij/zij heeft een gebrek aan motivatie” aan de ene kant en „ze werken mij tegen” aan de andere kant. Een totaal onwenselijke en onbedoelde uitwerking die aan alle kanten tot veel frustraties leidt plus veel verspilling van capaciteit en geld.

Het leidend principe dat mensen gestimuleerd moeten worden om dingen zelf op te pakken heeft dan een averechtse werking. Er blijkt iets vooraf te gaan aan het moment waarop mensen weer de regie over hun leven kunnen pakken: het herstellen van hun vermogen om dat te doen.

Daarom denken wij dat het belangrijk is om de samenhang van individuele problemen te zien met het functioneren van onze maatschappij. De procedures die gehanteerd worden bij verschillende instanties zijn niet per definitie afgestemd op elkaar. In allerlei projecten en samenwerkingsverbanden zien wij dat er voor specifieke groepen wordt nagedacht over dit probleem. Dat er gezocht wordt naar overbruggende en procedure-overstijgende oplossingen.

Maar dan blijft over: die ene persoon met die unieke omstandigheden en problemen die niet in een gemene deler te vangen is.

Wij van Stichting De Paarse Pelikaan zetten ons in om voor individuele problemen maatwerk te organiseren. Niet volgens het principe ‘eigen verantwoordelijkheid’ maar met de overtuiging dat het oplossen van individuele problemen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is.

Onze presentatie:

Klik op deze link om de presentatie te downloaden (PDF, Onbekend)

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor ons privacyreglement.
Klik hier voor onze klachtenregeling.
Klik hier voor onze zorgovereenkomst.
Klik hier voor ons gegevensbeschermingsbeleid.