OVER ONS

Omdat het simpelweg beter kan!

Onze missie is om mensen te helpen hun problematische thuissituatie op te lossen zodat ze thuis veiligheid en rust ervaren.

Wij vinden dat iedereen een nieuwe kans verdient in het leven. Wij vinden dat iedereen de ondersteuning moet krijgen die nodig is als dat leven even of voor langere tijd te zwaar is.

Wij vinden dat de thuissituatie de plek is die als eerste op orde moet zijn om problemen het hoofd te kunnen bieden.

Dat is wat ons motiveert en voldoening geeft. Daarom luidt onze slogan ‘Omdat het simpelweg beter kan’.

Waarom wij Stichting De Paarse Pelikaan heten

Ons wordt veelvuldig gevraagd wat het verhaal is achter onze naam; een paarse pelikaan, waar verwijst dat naar? Veel mensen hebben de associatie met ‘de paarse krokodil’, een oude reclame van Ohra die de spot drijft met bureaucratie. Wij vinden dat geen verkeerde associatie, want wij zijn ook wars van onnodige regelgeving en procedures.

De keuze voor deze naam is het gevolg van de conclusie dat een naam die precies beschrijft wat we doen veel te lastig is: „Interventieteam voor maatschappelijk werk bij problematische thuissituaties”, is niet een naam waarmee je de telefoon op wilt nemen. Laat staan dat je daardoor geholpen wilt worden. Dus kozen we voor een laagdrempelige en onderscheidende naam, met een tikje zelfspot en humor en die makkelijk te onthouden is omdat ons logo precies dat is: een paarse pelikaan.

Wij stellen ons aan je voor

Nicole

Nicole

Jos

Jos

Marco

Marco

Romana

Romana

Marleen

Marleen

Tabitha

Tabitha

Mieke

Mieke

Bob

Bob

Kelly

Kelly

Mik

Mik

Kitty

Kitty

Helma

Helma

Bas

Bas

Esther

Esther

Saskia

Saskia

Tabitha

Tabitha

Marianne

Marianne

Pamela

Pamela

Trudie

Trudie

Onze visie op het individu in onze maatschappij

Onze maatschappij is zo ingericht dat iedere burger geacht wordt de wet te kennen. ‘Eigen verantwoordelijkheid’ is een leidend principe. Maar als burgers om wat voor reden die verantwoordelijkheid niet kunnen (blijven) dragen, gaan hun problemen vaak een heel eigen leven leiden en verliezen ze alle grip op hun dagelijks bestaan.

Zulke mensen lopen vaak keihard aan tegen gemeenten en (hulpverlenende) instanties die uitgaan van ‘eigen kracht’ terwijl zij zichzelf ontkracht en machteloos voelen.

De medewerkers bij gemeenten en andere instanties die naar eer en geweten deze mensen van dienst proberen te zijn stoten zich aan dezelfde steen en zo ontstaat er een patstelling van „hij/zij heeft een gebrek aan motivatie” aan de ene kant en „ze werken mij tegen” aan de andere kant. Een totaal onwenselijke en onbedoelde uitwerking die aan alle kanten tot veel frustraties leidt plus veel verspilling van capaciteit en geld.

Het leidend principe dat mensen gestimuleerd moeten worden om dingen zelf op te pakken heeft dan een averechtse werking. Er blijkt iets vooraf te gaan aan het moment waarop mensen weer de regie over hun leven kunnen pakken: het herstellen van hun vermogen om dat te doen.

Daarom denken wij dat het belangrijk is om de samenhang van individuele problemen te zien met het functioneren van onze maatschappij. De procedures die gehanteerd worden bij verschillende instanties zijn niet per definitie afgestemd op elkaar.

In allerlei projecten en samenwerkingsverbanden zien wij dat er voor specifieke groepen wordt nagedacht over dit probleem. Dat er gezocht wordt naar overbruggende en procedure-overstijgende oplossingen. Maar dan blijft over: die ene persoon met die unieke omstandigheden en problemen die niet in een gemene deler te vangen is.

Wij van Stichting De Paarse Pelikaan zetten ons in om voor individuele problemen maatwerk te organiseren. Niet volgens het principe ‘eigen verantwoordelijkheid’ maar met de overtuiging dat het oplossen van individuele problemen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is.

Plaats jouw review

Zie voor de regio Gooi en Vechtstreek ook de onafhankelijke reviewsite Kieszo