ONZE DIENSTVERLENING

Stichting De Paarse Pelikaan is er voor iedereen die in een problematische thuissituatie zit en er zonder professionele hulp niet meer uitkomt.

Onze stichting biedt gespecialiseerd maatschappelijk werk aan mensen die in een problematische thuissituatie zitten. Er is sprake van een urgente situatie:
er móet echt wat gebeuren, anders dreigt de situatie verder uit de hand te lopen.

Zonder (de gangbare) professionele hulp komt een persoon of een gezin er echt niet meer uit. We komen mensen met heel verschillende problemen tegen,
vaak een combinatie van problemen op diverse leefgebieden.

Onze werkwijze

Wij onderzoeken samen met jou welke problemen jij hebt en wat er voor nodig is om die op te lossen. Want als je veel stress ervaart door je problemen raak je vaak grip op je situatie kwijt.

Wij ondersteunen je dan om weer grip te krijgen, zodat je zelf je problemen kunt oplossen. Maar soms zijn er ook zaken die je in je eentje haast niet op kunt lossen, en dan springen we bij om ze wél voor elkaar te krijgen.

We kunnen echt niet garanderen dat alles zal lukken en wij hebben ook niet overal antwoord op, maar we beloven wel dat we ons maximaal in zullen zetten om jou weer op de goede weg te krijgen.

– We zijn binnen 24 uur inzetbaar en hebben geen wachtlijst.

– Bij ons is iedereen welkom. Verslaving of psychiatrische aandoeningen zijn geen contra-indicatie. Zo lang je in staat bent om met ons in contact te zijn en te blijven, en wij ons werk veilig kunnen doen, ben je welkom

– Wij investeren veel in de relatie die we met jou aangaan. Als jij vertrouwen in je begeleider hebt, kun je veel bereiken

– We proberen zo creatief en praktisch mogelijk te zijn. Geen standaard procedures voor iedereen, maar we doen wat nodig is.

Goed samenwerken is ontzettend belangijk. Er moet natuurlijk een goede ‘klik’ zijn tussen jou en je begeleider(s). Als dat niet zo is gaan we kijken wie in het team mogelijk beter bij jou past. Want goede hulpverlening valt of staat bij vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Maar we werken niet alleen met jou samen:
Wij hebben een goed netwerk in deze regio; goede contacten met mensen die advies, kennis of kunde kunnen inbrengen. We overleggen graag met de andere betrokken partijen als die er zijn, zodat we elkaar aanvullen en niet onnodig overlappen. Denk daarbij aan de gemeente zelf en de grote hulpverlenende instanties van verslavingszorg en GGZ, maar ook aan bewindvoerders, advocaten, huisartsen, etc.

Wat wij voor jou kunnen doen

Onze missie

Onze missie is om mensen te helpen hun problematische thuissituatie op te lossen zodat ze thuis veiligheid en rust ervaren.

Wij vinden dat iedereen een nieuwe kans verdient in het leven. Wij vinden dat iedereen de ondersteuning moet krijgen die nodig is als dat leven even of voor langere tijd te zwaar is.

De thuissituatie is naar onze mening de plek die als eerste op orde moet zijn om problemen het hoofd te kunnen bieden.

Daarom richten wij ons op die thuissituatie: beginnen bij het begin en van daaruit volgen de oplossingen. Daarom luidt onze slogan “omdat het simpelweg beter kan”.

De doelen die wij nastreven

  • Mensen ondersteunen om zich thuis te kunnen handhaven
  • De-escaleren van een kritieke thuissituatie
  • Stoppen van huiselijk geweld
  • Dreigende huisuitzetting voorkomen
  • Gericht aanpakken van overlastveroorzakende hoarding-/vervuilingsproblematiek
  • Opstart na dakloosheid, maatschappelijke opvang, klinische opname of detentie
  • We staan open voor alle mensen en hun problematiek: ook als die hierboven niet expliciet benoemd staat

Hulp aanvragen

WMO-procedure

Het is handig als jij zelf rechtstreeks naar het WMO-loket van de gemeente of het wijkteam gaat om te praten over je problemen en om hulp te vragen. Je kunt ook eerst contact met ons opnemen, net wat je wilt. Ook kun je een verwijzer (dat wil zeggen een professionele hulpverlener van een andere instantie die bij jou betrokken is) contact met de gemeente of met ons op laten nemen om jouw situatie voor te leggen.

Wij zijn vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) inzetbaar. Dat betekent dat we een contract hebben met de Regio Gooi en Vechtstreek en in deze regio ingehuurd kunnen worden door gemeenten om iemand te ondersteunen.

Jouw gemeente is de partij die bepaalt of jij die hulp van ons mag krijgen. Deze beoordeling wordt door een WMO-consulent gedaan. Je moet dus (uiteindelijk) zelf naar de gemeente toe om onze hulp te kunnen krijgen.
Zodra de WMO-consulent of het wijkteam een indicatie afgeeft, gaan we meteen aan de slag.

Andere ‘potjes’

Er zijn verschillende instanties die een eigen budget hebben om ons in te kunnen zetten als de situatie dat vraagt. Daarover kunnen we altijd overleggen.

Privacy-procedure

Sommige mensen zijn erg gesteld op hun privacy en willen helemaal niet dat de gemeente op de hoogte is van hun problemen. Misschien ben jij zo iemand, en betaal je liever
zelf voor de hulp, zodat je zeker weet dat er volledig discreet mee om gegaan zal worden. In dat geval kun je zelf contact met ons opnemen.